PHÚC KHANG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang là doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, doanh nghiệp Đầu tư dự án, doanh nghiệp môi giới địa ốc, Phân phối căn hộ giá rẻ và căn hộ cao cấp