Tag - Hơn 5.000 tỷ đồng xây metro (tàu điện trên cao) vào sân bay Tân Sơn Nhất