Tag - Tp.HCM: Khu đất 125 Lê Lợi có giá trị tạm tính khoảng 1.763 tỷ đồng