Tag - Tp.HCM thu hút nhà đầu tư ngoại đổ xô rót vốn xây nhà giá rẻ