Tuyến Metro Số 6: Bà Quẹo – Vòng xoay Phú Lâm

Hướng tuyến: Bà Quẹo – Âu Cơ – Lũy Bán Bích – Tân Hòa Đông – Vòng xoay Phú Lâm.

Tuyến Metro Số 6: Bà Quẹo – Vòng xoay Phú Lâm

Tổng chiều dài: 6,8 km đi ngầm.

Số lượng ga: 7 ga ngầm.

Depot dùng chung với tuyến số 2 tại Depot Tham Lương.

Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,33 tỷ USD.

Hình thức đầu tư dự kiến: ODA, PPP… (đã được đăng ký danh mục dự án Quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 theo quyết định 631/QĐ-TTg ngày 29/04/14)

Tình hình thực hiện: Tư vấn đang hoàn chỉnh Thiết kế cơ sở.

Chấm Sao Bài Viết